PARAO LAJÂR

Serial Lagu Madura (bagian IX) Parao LajerI Sè Ngangghit : Muhammad Irsyad
Maduracorner.com.Bangkalan –
Ghuwâr lè’ ghuwâr, angèn ya’ ceḍḍhu
Kabit salagghu lang-polang ngangghun è kennèngnga
Angès bâlusbus ta’ èkaterro, moghâ kaparèngnga angèn pancet
ser-kalesserranWa’ lajâr nyarapo’ potè, paraona paḍâ alajârân
Sèttong kakarebbhân nojjhu ka Madhurâ
Pè-opè opè angènna la ngalesser
Panyo’onna la kabbhul ka Pangèran

Moghâ salamet lekkas ḍâpa’a ka polo Madhurâ
Nambhâi kerrong ka sana’ bhâlâ.

(Terjemah)
PERAHU LAYAR
Dayung adikku dayung… anginnya lagi tenang
Sejak dari pagi melimbai-limbai tetap berada di tempatnya
Angin yang tidak teratur tidak diinginkan semoga diberi angin yang tenang.
Berdesir-desir…
Itu layarnya kelihatan putih banyak sekali, perahunya sama-sama berlayar
Satu keinginan untuk menuju pulau Madura).
Pe-ope ope anginnya sudah berdesir
Permintaannya sudah dikabulkan oleh Tuhan
Semoga selamat cepat sampai tujuan, ke pulau Madura
mengobati rasa rindu kepada sanak keluarga.

Pos terkait